top of page
17910745276866655.jpg

Kaikki lajin parissa toimivat voivat varmasti allekirjoittaa, että hevosen hyvinvoinnista huolehtiminen on usein haastavaa. Vastuu hevosen onnellisuudesta voi helposti aiheuttaa harmaita hiuksia omistajalle. Hyvinvointi koostuu todella monesta eri tekijästä. Siten hevosen kannalta hyvien valintojen tekeminen on hevosenomistajalle usein tasapainottelua. Ihmisen hevoselle luoma ympäristö ei ymmärrettävästi voi vastata sitä, mihin hevonen on lajina alkujaan kehittynyt. Jotta hevonen voisi elää mahdollisimman stressittömästi ja kivuttomasti, on meillä hevosihmisillä oltava riittävä määrä tietotaitoa ja halu yrittää parhaansa hevosen puolesta. Pyrimme keskustelemaan blogissa hyvinvoinnin teemoista mahdollisimman kokonaisvaltaisesti alla olevaa taulukkoa mukaillen.

TAVOITTEENA HYVINVOINTI

HEVONEN

PÄIVITTÄINEN HOITO&
TERVEYDENHUOLTO

Ruokinta, tarhaus/laidunnus, liikunta, lepo, sopivat varusteet, mahdollisimman stressitön ympäristö hevosen lajityypin mukaan, kengitys, hammashuolto, rokotukset, loishäädöt, lihavuuskunnon tarkkailu, ennaltaehkäisevä lihashuolto

KOULUTTAMINEN

Johdonmukainen ja asteittain etenevä kouluttaminen pohjautuen ymmärrykseen siitä millainen eläin hevonen on ja miten se oppii

KIVUN TUNNISTAMINEN

Ontumat, nivelvaivat, vatsaongelmat, hermostolliset kiputilat, rangasta johtuvat kiputilat, pehmytkudosvammat, suun ja hampaiden ongelmat, hormonaaliset vaivat, aineenvaihdunnalliset sairaudet, välitöntä hoitoa vaativat kiputilat ja muut kehon kiputilat

IHMINEN

TIIMI ELI TURVAVERKKO

Valmentaja, kengittäjä, eläinlääkäri, lihashuoltaja, hevosenhoitaja, tallinpitäjä, perhe/ystävät

TIETOTAITO& LÄSNÄOLO

Halu oppia uutta ja ymmärtää hevosta

FYYSINEN & HENKINEN HYVINVOINTI

Oman kehon ja mielen ymmärrys, kehittäminen ja huolto

bottom of page