top of page
244421439_3016118478631846_3189672361939287874_n.jpg

L A U R A   L O I V A

HEVOSKOULUTTAJA, KONSULTTI

PRO HEVOSEN TERVEYSNEUVOJA

Laura on työskennellyt useiden vuosien ajan hevoskouluttajana ja ratsuttajana sekä pitänyt omaa tallia 18 vuoden ajan. Hän on kouluttanut lukuisia hevosia varsasta ratsuksi, valmistellut hevosia tapahtumiin ja näyttelyihin sekä toiminut esittäjänä. Laura työskentelee kaikkien hevosten kanssa myös maastakäsin. Häntä ovatkin työllistäneet hevoset, joiden kanssa on tullut mutkia matkaan esimerkiksi hevosen traileriin lastaamisessa. 

Lauralle on tärkeää työskennellä hevosten kanssa johdonmukaisesti kaikissa koulutuksellisissa tilanteissa. Hänen maastakouluttamisen tekniikkansa sekä työtapansa ovat muotoutuneet yhdistelemällä omaa käytännön kokemusta sekä tietoa ja oppia eri asiantuntijalähteistä. Parhaina opettajina ovat toimineet lukuisat eri hevoset.

 

Laura on pitänyt maastakäsittelykursseja ja valmennuksia hevosihmisille, joissa hän haluaa puhua ihmisten kanssa maastakoulutuksen tärkeydestä. Kurssien ydinsanoma perustuu ajatukseen: “Rento hevonen on oppivainen”. Laura katsoo, että hevosten eleiden ja käyttäytymisen tulkitseminen on meidän hevosihmisten tärkein tehtävämme jokapäiväisessä elämässä hevosten kanssa. 

 

Kouluttajan työtä tehneenä Laura on usein saanut koulutukseensa hevosia, joiden kouluttaminen ei ole edennyt, sisäänratsastuksessa on ilmennyt ongelmia tai hevosella on ollut muita haasteita erilaisissa tilanteissa. Nämä hevoset ovat opettaneet häntä tulkitsemaan hevosia entistäkin herkemmin, sillä ongelmallisten tilanteiden taustalta on usein löytynyt syy kivusta. Laura ei usko ajatukseen, että olisi  niin sanottuja “ongelmahevosia”. Hänen mielestään hevonen välttää kipua herkästi ja ilmentää sitä sellaisissakin tilanteissa, missä sitä ei ole usein ajateltu yhdistettävän kipuun. Laura on esimerkiksi huomannut, että kipeä hevonen pyrkii välttämään traileriin lastautumista johdonmukaisesta kouluttamisesta huolimatta.  Matkustaminen aiheuttaa luonnollisesti kipeälle hevoselle epämiellyttävää oloa sekä kipua. Haastavimpien lastauskoulutushevosienkin käyttäytymisen takaa on usein löytynyt muun muassa IBD tai vakava rankavamma.  

Tällä hetkellä Laura haluaa omistaa työnsä yhä enemmän hevosen kivun tunnistamiselle. Hän on valmistunut PRO Hevosen terveysneuvojaksi Suomen Eläintenterveydenhuolto-opistosta. Opintoihin sisältyi muun muassa hevosen laaja anatomia ja fysiologia -koulutusohjelma. Tulevaisuudessa Laura haluaakin toimia ihmisten apuna konsulttina hetkissä, joissa hevosen omistaja tarvitsee apua tulkitsemaan hevosen käyttäytymistä ja terveydentilaa.

KUVA. SINA NUMMELA

bottom of page